Kroz Projekt “Ostvari”” u okviru ZAŽELI-programa zapošljavanja žena-faza I naše gerontodomaćice obilaze i na siguran način u zaštitnoj opremi pružaju usluge pomoći u kući našim starijim i nemoćnim sugrađanima .