Kroz Program Pomoć u kući kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku naše gerontodomaćice obilaze i na siguran način u zaštitnoj opremi pružaju usluge pomoći u kući našim starijim i nemoćnim sugrađanima .

F