AKTIVNOSTI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA SLAVONSKI BROD-16.03. – 31.03.
COVID-19

➡️ Za 400 korisnika Programa Pomoć u kući, Projekta Ostvari i starih i nemoćnih osoba koje su same, a nisu u socijalnim programima pruženo je 3656 usluga odlaska po lijekove, odlaska u trgovinu, dostave toplog obroka i dostave kruha na siguran način
➡️Za 75 građanina u samoizolaciji pružena je usluga psihosocijalne potpore i odlaska u trgovinu i ljekarnu na siguran način
➡️Korisnicima karantene dostavljan je lunch paket na siguran način
➡️Vozačima koji čekaju na granici podjeljeno je 240 litara vode na siguran način
➡️podignut je šator u krugu Doma zdravlja i ispred ambulante COVID-19
➡️održane su 3 akcije darivanja krvi te je prikupljeno 77 doza

Sve usluge pružene su po određenim higijenskim standardima i uputama
Svi djelatnici i volonteri obavljaju svoje poslove na siguran način u vidljivo prepoznatljivoj opremi, te po najavi dolaze kod korisnika.

➡️Ako ste uznemireni i potreban vam je razgovor, nazovite nas na 08001188
➡️Dežurni telefon Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod: 035/444-554
‼️Ponašajte se odgovorno, čuvajte sve, posebno one koji su tu da pomažu najugroženi