U suradnji sa Službom za transfuziju Kliničkog bolničkog centra Osijek u srijedu, 29. siječnja 2020. godine u vremenu od 09,00 – 19,00 sati ( pauza 13,00 – 14,00 sati) u prostorijama Crvenog križa u Slavonskom Brodu, Starčevićeva 13., održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi te uzimanje uzoraka za tipizaciju.

Upisati se može svaka zdrava osoba od 18-40 godina, a nakon popunjavanja pristupnice, daje se jedna epruveta krvi za HLA tipizaciju (utvrđivanje antigena tkivne snošljivosti). Ako su HLA podudarni s oboljelima, kontaktirat će vas Hrvatski registar radi postupka darivanja krvotvornih matičnih stanica.

U Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica mogu se upisati sve zdrave osobe od 18 do 40 godina. Svi koji se do 40 rođendana upišu u Hrvatski registar mogu biti darivatlji koštane srži ili perifernih matičnih stanica do 65 godine života.

Nakon popunjavanja pristupnice i zdravstvenog upitnika, daje se uzorak krvi ( oko 7 ml) u epruvetu i predaje u Zavod za tipizaciju tkiva kako bi se odredili antigeni tkivne snošljivosti. Uzorak krvi za tipizaciju uzima se kao i ostali uzorci koji se daruju za određivanje npr. krvne slike ili biokemijskih nalaza.

Pacijenti koji se liječe od leukemije, limfoma, mijeloma ili sličnih krvnih bolesti jedni su od najčešćih korisnika krvotvornih matičnih stanica.

Napominjemo da se uzorak može dati na svakoj redovitoj akciji darivanja krvi