PLAN AKCIJA LISTOPAD 2019. godine

➡️02.10.2019. GODINE Crveni križ-09,00 – 19,00 h (PAUZA 13, 00 – 14,00)
➡️16.10.2019. GODINE- CRVENI KRIŽ 09,00 -14,00 SATI
➡️16.10.2019. GODINE- Općina Donji Andrijevci 16,00 -18,00 SATI
➡️23.10.2019. GODINE- CRVENI KRIŽ 09,00 -14,00 SATI
➡️23.10.2019. GODINE- Općina Brodski Stupnik 16,00 -18,00 SATI
➡️30.10.2019. GODINE- CRVENI KRIŽ 09,00 -14,00 SATI
➡️30.10.2019. GODINE- OŠ Sibinjskih žrtava, Sibinj, 16,00 -19,00 SATI