PROGRAM „POMOĆ U KUĆI“

– za starije i nemoćne osobe

»»ŠTO?

Pomoć u kući je socijalna usluga u sustavu socijalne skbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Sadrži sljedeće aktivnosti:

a) Pomoć u kući (nabavka namirnica i drugih potrepština, pospremanje stana ,podizanje/kupovanje lijekova, pranje suđa i dr.)

b) Organiziranje prehrane u kući korisnika: nabava i dostava gotovih obroka u kuću.

c) Uređenje okućnice: košnju trave uže okućnice, cijepanje drva, čišćenje snijega i dr.

»»TKO IMA PRAVO?

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, odnosno koja ispunjava gore navedene uvjete, a istovremeno nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca, odnosno nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

» »KAKO?

Podnošenjem Zahtjeva za ostvarivanjem prava na socijalnu uslugu Pomoć u kući Centru za socijalnu skrb Slavonski Brod, ili dolaskom u Gradsko  društvo Crveni križ Slavonski Brod (u daljnjem tekstu:GDCK Slav. Brod), odnosno pozivom na telefon 035/444-554 GDCK Slav. Brod, te se na taj način više informirati o socijalnoj usluzi Pomoć u kući.

» »TKO SU IZVRŠITELJI PROGRAMA?

Izvršitelj Programa Pomoći u kući je GDCK Slav. Brod, koji pri tom Programu zapošljava 8 gerontodomaćica, 2 dostavljačice obroka i 1 Voditeljicu Programa. Pri obavljanju Pomoći u kući, zastupljeno je svih 16 općina koje su u mjesnoj nadležnosti GDCK Slav. Brod. GDCK Slav. Brod izvršava ovaj Program više od 10 godina, stoga ponosno možemo reći kako smo pomogli više od 1000 zadovoljnih korisnika koji su svoje povjerenje dali nama. Generacijska solidarnost je nužna više no ikada, a zahvaljujući ovom Programu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, zahvalni smo da možemo biti sudionici pomaganja našim najpotrebitijim građanima.