Sukladno Planu akcija dobrovoljnog darivanja krvi za 2019. godinu prve ovogodišnje akcije održat će se:

Dana 09.01.2019. godine u Crvenom križu u vremenu od 09,00 – 14,00 sati ( pauza 11,30 – 12,00 sati)

Dana 09.01.2019. godine u OŠ Josip Kozarac u Slavonskom Šamcu u vremenu od 16,00 – 18,00 sati.

Hvala Vam <3