Pravo na subvencionirani gradski prijevoz od 01. siječnja 2019. godine moći će ostvariti umirovljenici i starije osobe bez primanja (žene od 60 godina, muškarci od 65 godina) s primanjima do 2.500 kuna i dragovoljni darivatelji krvi (muškarci s 35 i više darivanja, žene s 30 i više darivanja).

Prijave građana za subvenciju prijevoza zaprimaju se od 28.studenog.2018.godine (srijeda) do zaključno 20.prosinca.2018. godine (četvrtak) na obrascu koji se može dobiti u Pisarnici u zgradi Gradske uprave ( Vukovarska 1, Slavonski Brod), šalju preporučeno poštom na adresu: Grad Slavonski Brod , Upravni odjel za društvene djelatnosti , Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod s naznakom “za subvenciju prijevoza “, a mogu se dostaviti i putem elektronskog obrasca dostupnog na web stranici Grada Slavonskog Broda na e-mail adresu: drustvene.djelatnosti@slavonski-brod.hr
Građanima koji su do sada koristili subvencionirani prijevoz prijave su poslane na adresu stanovanja , te ju zajedno s pripadajućom dokumentacijom trebaju dostaviti na navedenu adresu.
Građani koji u navedenom periodu ne podnesu prijavu, prijavu će moći podnijeti i tijekom 2019.godine
UMIROVLJENICI UZ PRIJAVU PRILAŽU:
1. Podnositelji koji mirovinu ostvaruju samo iz Republike Hrvatske
– presliku posljednje isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima
– presliku osobne iskaznic
2. Podnositelji korisnici inozemnih mirovina
– potvrdu banke o visini mirovine u kunama
– potvrdu HZMO PS Slavonski Brod
– presliku osobne iskaznice
STARIJE OSOBE BEZ PRIMANJA UZ PRIJAVU PRILAŽU:
– potvrdu HZMO PS Slavonski Brod – da nisu korisnici mirovine
– presliku osobne iskaznice
DOBROVOLJNI DARIVATELJI KRVI UZ PRIJAVU PRILAŽU:
– potvrdu Hrvatskog Crvenog Križa – Slavonski Brod o broju darivanja krvi koju darivatelji mogu dobiti rednim danom u vremenu od 07:00 – 15.00 sati u Crvenom križu, Ante Starčevića 13. Dodatne informacaije na 035/408-620 ili na email: ddk.gdcksb@gmail.com
(samo podnositelji koji prethodne godine nisu ostvarivali pravo)
– presliku osobne iskaznice
Podnositelji prijava kojima je odobren subvencionirani prijevoza uz predočenje osobne iskaznice u siječnju 2019 godine, moći će kod prijevoznika preuzeti subvencioniranu kartu za mjesec siječanj 2019.