“Ostvari “
Gradskom društvu Crvenog križa Slavonski Brod odobrena su sredstva u okviru poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.u iznosu od 8.280.359,62 kn. Projektom je planirano zapošljavanje žena, teže zapošljive skupine (50+) koji će pružati usluge pomoći u kući za više od 220 korisnika ( starijih i nemoćnih osoba) s područja našeg djelovanja.